TAVERNA FLÓRIÁN

krónikája

 

Sokan nem tudják, hogy éttermünk - amelynek túlnyomó része a föld alatt

helyezkedik el,- miért kapta a Flórián "családnevet". Nos, a teret, ahol

éttermünk található, egy 1810-ben készült, mindmáig ismeretlen szobrász

munkája díszíti. Az ismeretlen mester a tűz védőszentjeként ismert

Szent Flóriánt homokkőből mintázta meg, később maga a terecske is

ezt a nevet kapta. A város polgárai Kőszeg egyik legszebb műemlékének

tartják a szobrot és a korábbi években előtte rótták le hálájukat,

amiért megóvta ezt a történelmi helyet a pusztító tűzvészektől.

A város gazdag történetéről szerencsére szép számban maradtak fenn

iratok, térképek, festmények, rajzok. Íme, egy 1605-ből származó

várostérkép, amely Kőszeget - melynek már akkoriban a német

nyelvterületen forgandó neve a mai elnevezéshez hasonlóan Güns volt -

erődítményként szerepelteti, melyet a Gyöngyös patak vize által táplált

várárok vett körül.

Az 1700-as évek elején víztelenítették a várárkot és részben beépítették a

külső városfal mentén. Ennek a háznak a területéről elhordták a köveket,

hogy közvetlenül mellette egy borospince alapját építsék meg. A többi

falat kicsi, kézzel és lábbal megformázott klinkertéglából húzták fel, majd

azok felé négy gondosan megformázott figyelemre méltó boltívet emeltek.

A vályogpadlót két egymástól különböző magasságban rakták le, aminek

okát még nem tisztázták egyértelműen. Azt feltételezik a történészek,

hogy ezáltal a boroshordók áttöltését kívánták megkönnyíteni.

Effajta magasságbeli különbséget állítólag még sehol nem találtak

borospincékben. Meglehet, hogy az építkezés során alkalmazkodtak

az akkori terepviszonyokhoz.

Ez a helyi múzeumban fellelhető, az 1808-as évből származó

dokumentum az épület akkori méretét mutatja.

(Az épület a kép felső részén lévő Zwinger-torony szomszédságában áll.)

A 19. század elején az épületet lakhatóvá alakították.

Ekkor egy, még mindig meglévő és ma ismét konyhaként használt

"füstös" konyhát építettek hozzá középen a Zwinger irányában.

A konyha alá egy további boltozatot és árkádokat emeltek.

Ez a hozzáépítés 1839-ből származó dokumentáción már látszik.

Ezt követően a füstös konyha mellé még lépcsőházas télikertet,

egy további boltozatos pincét és egy lakóhelyiséget,

a mai galériahelyiséget, építettek.

Ebből az időből származik az a történet,

miszerint egy báró Rothschild átalakítatta szeretője számára

ezt a romantikus környezetben lévő ingatlant.

A második világháború előtt egy Európa szerte fellépő

koncertzongorista és zongoraórákat adó felesége lakott itt.

Az információ egy budapesti hölgytől származik,

aki akkoriban itt tanult zongorázni.

A második világháború óta az épületet nem használták rendeltetésszerűen.

Azt az új lakosok parasztházként használták. A padláson gabonát

tároltak, a pincehelyiségeket pedig lóistállóként, disznó- és tyúkólként,

valamint fa- és széntárolóként hasznosították.

A ház olyan építészeti értékei maradtak rejtve, mint pl. a fantasztikus

boltozatok és árkádok, amelyek részben a befalazás, a bedeszkázás és a

keresztül-kasul hozzátoldott falak miatt alig voltak észrevehetőek.

Az eredeti városfalat és az akkori idő okos építőmesterei által

a várárokba beépített ciszternát betemették.

Ebből az időből származik az a hat mumifikálódott macska,

amelyekre a vályogtalajban bukkantunk rá

és nyilvánvalóan nagy kínok között lelték halálukat.

A házacskát a Zwinger - a 14. századból eredő elővár, - az 1810-ből

származó Szent Flórián szobor és az 1894-ben épített Jézus Szíve

templom veszi körül. Bár első látásra szerénynek hat, de ha azt az

ember közelebbről szemügyre veszi, akkor igazán nagy hatást gyakorol rá;

a biztonság, a védettség és a nyugalom érzése tölti el. Ezt a helyet sokszor

erőt kisugárzónak érzik. Mivel a második világháborút követő időszakban

a ház jelentéktelennek tűnt (a homokkőfoglalatokat két hozzátoldott

ablakkal lefedték és részben széttörték), ezért nem fordítottak rá figyelmet

és nem helyezték műemlékvédelem alá.

Az 1997 - és 2000 között történő teljes renoválásra ugyanakkor az

Országos Műemlék-felügyelőségi Hivatallal egyeztetve került sor.

A romeltakarítási munkálatok csaknem félévet vettek igénybe, hisz

gondosan mérlegeltük, hogy melyek azok az eredeti arányok és anyagok,

melyek előnyösek ill. újrahasznosíthatóak lennének a jövőben.

A munka során 130 konténer - azaz körülbelül 650 köbméter

törmeléket, hulladékot és bontási anyagot kellett elhordani, mielőtt

hozzákezdhettünk a tényleges renováláshoz. Mivel a kivitelezési munkálatokat

túlnyomórészt önállóan szerveztük, így pirkadattól

napnyugtáig megtapasztalhattuk a helyiségeket

és a belső udvart az év minden évszakában.

Eképpen sajátítottuk el, hogy miként kell ezzel a házzal együtt élni,

ahhoz alkalmazkodni és hogyan helyezhetünk el néhány belsőépítészeti

berendezési tárgyat, például a kandallót.

Ma így néz ki az épület a tér irányából:

Az épületet nem volt elég felújítani, be is kellett rendezni. A szükség

köztudottan találékonnyá teszi az embert. Amennyiben nem találtunk

megfelelő tárgyakra a kereskedésben, úgy azokra sok esetben

a helyi ócskavastelepen bukkantunk rá.

Megmentettünk például varrógéptalapzatokat,

amelyek most stabil asztallábazatként funkcionálnak.

A megrongálódott öntöttvas vízcsapokat régi fűtőspirálokkal kombinálva

lámpákká alakítottunk át, melyek ma szinte észrevehetetlenül illeszkednek

be a boltozatok íveibe. A megmunkált homokköveket a romeltakarítási

munkálatok során fedeztük fel a kertben. Sokuk szét volt zúzva.

Az épen maradtakat felhasználtuk az építményben és a kertben.

Kőszeget ma Magyarország legjobb állapotban fennmaradt kisvárosának

és ennek köszönhetően Európa egy "ékszerdobozának" tartják, s talán nem

szerénytelenség, ha úgy fogalmazunk, ebben az ékszerdobozban ott lapul,

s drágakőként emlegethető a Taverna Florián is.

 

 

Ha már járt itt, megszerette ezt a várost, ezt az éttermet, reméljük, hírét

elviszi a világba. S ha még nem ismeri Kőszeget és nem fogyasztott

el egy jó ebédet, vagy vacsorát nálunk, reméljük,

mihamarabb vendégként üdvözölhetjük házunkban.

 

Sybille Stewart